Chladící trámy Solid Air

Trámy kombinující známé klimatické vlastnosti vody a vzduchu. Vzduch zajišťuje potřebu větrání a voda slouží jako účinné transportní médium pro teplo, nebo chlazení.

Řízené větrání Renson

Systém větrání, který je založený na přirozeném přívodu čerstvého vzduchu. Zařízení funguje na principu přímého přivádění vzduchu a díky tomu je celý systém téměř bezúdržbový.
Czech Air Company
Czech Air Company